I MITTEN SITTER KÄRNAN


Tutoring, theatre performance

“Jag tror att man ramlar när man är vuxen. För man rör sig inte så bra. Och man är så lång. Och när man cyklar kan man ramla. Men man får öva sig, så ramlar man inte.”

I föreställningen I mitten sitter kärnan bjuds publiken in till ett magiskt rum där segel böljar som vågor i taket och skuggorna virvlar längs väggarna. Ett rum för fantasi och realism, saga och brutal verklighet, med saker som är sanna men också helt och hållet påhittade. Här inne är barnen med och bestämmer, och ingen föreställning blir den andra lik. Med lekens kraft utforskar skådespelare och publik tillsammans teman som rättvisa, ålder och växande. Det handlar om att klippa hår, om att älska cola men hata alkohol, om att vilja vara ett träd och längtan efter att sväva högt upp i luften.

Manuset bygger på intervjuer med elever runt om i Stockholm.

Jag medverkade som handledare till Leo Goldmann som skapade ljud och musik till föreställningen.

Premiär på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen 29 sept 2023Medverkande: André Nilsson, Othman Othman, Susan Taslimi, Nils Närman Svensson, Emma Lindberg (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)

Regi och koncept: Maja Salomonsson
Baserad på intervjuer med: Elever i förskoleklass och lågstadiet
Manus: Maja Salomonsson, Maria Olsson, Maria Sundbom, Mia Winge
Scenografi och kostym: Charlotta Nylund
Ljus: Raimo Nyman
Ljud och komposition: Leo Goldmann (praktikant från SKH)
Mask: Linda Gonçalves
Dramaturg: Mia Winge, Maria Olsson
Lärarhandledning: Maria OlssonHandledare ljud/musik: Anna Haglund