LABORATORIUM FÖR LEVANDE RUM


Interactive installation


En materialrest, en favoritkopp, en gammal tanke, en krukväxt, ett oavslutat projekt, en skiss, en bild, ett ljud?

Laboratorium för levande rum är en interaktiv installation som undersöker skapande, kollektivitet och konstnärligt återbruk. Installationen utgår ifrån material som samlats in från medlemmarna i Ateljéföreningen Hospitalet - konstnärliga rester som har varit av betydelse för deras arbete.

Genom installationen rörs det förflutna upp och blir material för nya upplevelser. Ett försök till erkännande av konsthistorien som det gytter av referenser, repliker, covers, återanvändning och infall den är. En långsamt pågående rörelse som alla är med i på sitt sätt.

Laboratorium för levande rum inspireras, och använder sig, av scenkonstens formspråk men utan scenkonsten traditionella innehåll. Den interaktiva installationen är utan aktörer och besökaren får på egen hand utforska rummet och själv skapa mening genom det rumsliga skeendet. Formen tar avstamp i en undersökning av vad som kan uppstå ifall tid, rum, ljud, ljus, objekt och video är utgångspunkten för den scenkonstnärliga situationen snarare än en text och ett narrativ.

Installationen bestod av ett interaktivt rum med föränderligt  ljud, ljus och video och skapades av Anna Haglund.
Visades på Hosptialet, Uppsala 24 mars - 15 april 2023

Av: Anna Haglund

Konstnärliga samtalspartners: David Andrén, Johanna Hästö, Kerstin Weimers
Konstruktion och bygg: David Andrén
Sömnad: Inga-lill Haglund
Foto: Daniel Ekbladh
Processfoton: Anna Haglund


Projektet gjordes i samarbete med Ateljéföreningen Hospitalet och med stöd av Kulturrådet