LIVET!2022

Group exhibition i the park and the area around Hospitalet Ulleråker, Uppsala.

Curator: Johanna Uddén, Konstfrämjandet Uppland

Jag medverkade med verket “Du står här”

Konstnärer: Agneta Forslund, Amanda Selinder, Anna Glantz, Anna Haglund, Anna-Karin Brus, Anna-Maria Hällgren, Cecilia Levy, Elisabeth Bucht, Erik Hedman, Eva Björkman, Helena Laukkanen, Henny Linn Kjellberg, Johanna Hästö, Katarina Sundkvist Zohari, Maria Nöremark, Natasha Dahnberg, Sara Linderoth, Tam Hare, Thommy Wahlström, Tomas Bodén


“Efter en vår präglad av håglöshet, sorg och avsaknad av konstupplevelser bestämde vi oss i Konstfrämjandet för att omvandla en inställd festival till en utomhusutställning. Under två veckor visar vi nu verk av tjugo Uppsalabaserade konstnärer i det gamla sjukhusområdet i Ulleråker.

Vi har valt titeln LIVET! för att den har en positiv klang och så att vi alla kan få en möjlighet att tänka på liv och framtid i stället för på sjukdom och nedläggningar. I utställningen finns skulptur, ljudverk, foto, video och installationer där konstnärerna reflekterar över livet i stort, men också över hur livet rent faktiskt ser ut idag och hur det kanske kommer att gestalta sig i morgon.”


- Johanna Uddén, curator, Konstfrämjandet Uppland


DU STÅR HÄR


Ur utställningstexten:

I det här verket skapar du själv innehållet samtidigt som du upplever det. Det dolda och det synliga. Kroppen på platsen och platsen genom kroppen. “Du står här” är en del av ett pågående undersökande av hur varandet, blicken och kroppslig erfarenhet skapar och förskjuter upplevelsen av en plats.