UPPSALA - IN LOVING MEMORY


Semi-documentary headphone performance

En hörlursvandring genom staden.

En vardagsrutin, ett hastigt möte i ett gathörn eller en händelse som förändrade ditt liv.

"Uppsala – in loving memory" är ett deltagarbaserat hörlursverk som undersöker staden, människorna och relationen däremellan. Genom att följa röster som berättar, guidar och ger instruktioner vandrar publiken genom den mosaik av berättelser och relationer och utgör stadens kollektiva minne.

“Uppsala - in loving memory” bygger på Uppsalabors berättelser om sin stad och vill visa på hur vi befolkar varandras liv utan att veta om det.

För att uppleva verket använder du din egen mobil och egna hörlurar. Mobilen behöver ha tillgång till internet och GPS. Verket är utomhus och upplevs enskilt. 

Premiär 11 september 2021, Uppsala

Av:
Anna Haglund


Ljuddesign:
Anna Haglund och
Elize Arvefjord


Producent:
Helena Gerentz


Grafisk formgivning och illustration: Moa Schulman

Tack till Hagar Malin Hellkvist Sellén för info och inspo!

“Places [should be understood] not as points or areas on maps, but as integrations of space and time; as spatio-temporal events. This is an understanding of place – as open ... as woven together out of ongoing stories, as a moment within power-geometries, as a particular constellation within the wider topographies of space, and as in process, as unfinished business...”

Doreen Massey, “For Space“, 2005


Verket skapades med stöd av: