KONST TAR PLATS2022

Grupputställning i Heby folkets park. Jag medverkade med två ljudverk: “I framtiden kommer jag att” och “Kanske var här bara skog”.

Medverkande konstnärer: Naam Anomasiri, Tim Drougge, Anna Haglund, Johanna Höstö och Sofie Stenberg.

Foto: Staffan Claesson
Konst tar plats är ett projekt i samarbete med Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. Projektets idé är att finna spännande platser i länet och nya sammanhang där det vanligtvis inte visas samtidskonst. Målet är att ge publiken fler möjligheter att ta del av konstnärliga projekt på mindre orter i länet och att skapa fler platser för konstnärer att visa sin konst på.

2022 var Konst tar plats på Heby folkets park. Konstnärlig projektledare var Amanda Selinder


I FRAMTIDEN KOMMER JAG ATT


Ur utställningstexten:
“Ljudverket består enbart av olika röster, inspelade och bearbetade var och en för sig. En sökande kör som fogats samman utan att från början stå i relation till varandra. De befintliga målningarna perforerade av kulhål samspelar med ljudet och skapar en annan/egen värld, ett möjligt undersökande av vilka drömmar och utopiska tankar som hänger ihop med just den här platsen – en skjutbana i en folkpark.”

Mer info om verket finns här.

KANSKE VAR HÄR BARA SKOG


Ur utställningstexten:
“Kanske var här bara skog” är en platsspecifik soundwalk som går att uppleva överallt i ett samhälle där det finns lite träd. I en park, ett bostadsområde eller kanske på ett torg. I soundwalken får deltagaren fundera över platsens möjliga historia, sin egen plats i tidens gång och samtidigt umgås med ett träd en liten stund. Soundwalken är inspirerad av Peter Wollebens bok Trädens hemliga liv och tar ungefär 14 min att genomföra.”

Mer info om verket finns här.